ข่าว

'กลาโหม' ไม่อนุญาต 'สื่อมวลชน' ใช้ 'เสื้อเกราะ' ทำข่าวม็อบ 19 พฤศจิกายน 2563 1,2

'กลาโหม' ไม่อนุญาต 'สื่อมวลชน' ใช้ 'เสื้อเกราะ' ทำข่าวม็อบ

'กลาโหม' ไม่อนุญาต 'สื่อมวลชน' ใช้ 'เสื้อเกราะ' ทำข่าวม็อบ
19 พฤศจิกายน 2563
 1,228

'เสื้อเกราะ' เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม ตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ ไม่อนุญาตให้บุคลลทั่วไปมีไว้ในครอบครอง


พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณี สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย หรือ FCCT ร้องขอให้ผู้สื่อข่าว มีและใช้เสื้อเกราะ เพื่อความปลอดภัยระหว่างทำข่าวการชุมนุมของกลุ่มต่างๆภายใต้กฎหมาย ที่ต่างยืนยันจะไม่ใช้ความรุนแรงต่อกันนั้น ฝ่ายความมั่นคงได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมต่อสถานการณ์แล้ว ยังไม่มีความจำเป็นที่ผู้สื่อข่าวต้องมีใช้เสื้อเกราะดังกล่าว

"เสื้อเกราะ เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม ภายใต้พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ 2530 กำหนดให้มีได้เฉพาะส่วนราชการทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่มีภารกิจในการป้องกัน ปราบปรามและเสี่ยงภัย และไม่อนุญาตให้บุคลลทั่วไปมีไว้ในครอบครอง"


 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของผู้ชุมนุม เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจะให้ความสำคัญกับจุดคัดกรองในทุกพื้นที่ชุมนุม และร่วมเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของทุกฝ่ายใกล้ชิดมากขึ้น และจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด พร้อมทั้งต้องขอความร่วมมือผู้ชุมนุมทุกกลุ่มให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

 ขอขอบคุณ กรุงเทพธุรกิจ